סקירה גלובלית של פפאיה

 

 

יתרונות:
טווퟀ�- ퟀ�’לוퟀ�’לי: תומך ퟀ�’עסקים ퟀ�’ניퟀ�”ול עוퟀ�’ퟀ�”ים ퟀ�’מעל ל-100 מퟀ�”ינות. ퟀ�-ퟀ�” מퟀ�’יא לניퟀ�”ול קל יותר של שכר וퟀ�”תאמퟀ�” לퟀ�-וקים ퟀ�’ינלאומיים.
תוퟀ�’נות ퟀ�’ퟀ�-מן אמת: ퟀ�”תוכנퟀ�” מציעퟀ�” עퟀ�”כונים ותוퟀ�’נות ퟀ�’ퟀ�-מן אמת על פעילויות שכר ומשאퟀ�’י אנוש. ퟀ�-ퟀ�” מוퟀ�’יל לퟀ�”ퟀ�-לטות מוקퟀ�”מות ומושכלות.
אינטퟀ�’רציות מותאמות: יכול לשלퟀ�’ עם מערכות משאퟀ�’י אנוש קיימות, מퟀ�’טיퟀ�- ퟀ�”תמכרות ퟀ�-לקퟀ�” וퟀ�”משך.

ퟀ�-סרונות:
עלות ퟀ�’ퟀ�’וퟀ�”ퟀ�”: עשוי לퟀ�”יות יקר יותר ퟀ�’ퟀ�”שוואퟀ�” למערכות ניퟀ�”ול עוퟀ�’ퟀ�”ים אퟀ�-רות. ퟀ�-ퟀ�” עשוי לퟀ�”יות ퟀ�”ퟀ�’ퟀ�’לퟀ�” לퟀ�-ퟀ�’רות קטנות יותר או אלퟀ�” עם תקציퟀ�’ים צמוퟀ�”ים.
מכלול ퟀ�”למיퟀ�”ퟀ�”: עקퟀ�’ מאפייניו ퟀ�”רퟀ�-ퟀ�’ים, משתמשים ퟀ�-ퟀ�”שים עשויים לퟀ�-וות מכלול ퟀ�”למיퟀ�”ퟀ�”. ퟀ�-ퟀ�” עשוי לퟀ�”וퟀ�’יל לퟀ�”שퟀ�”יות תפוקퟀ�” ראשוניות.
ퟀ�”תאמퟀ�” מוퟀ�’ퟀ�’לת: למרות שퟀ�”וא מציע מספר תכונות, ייתכן שיퟀ�”יו ퟀ�”ퟀ�’ퟀ�’לות ퟀ�’ퟀ�”תאמퟀ�” אישית לצרכי ퟀ�”עסק ퟀ�”ספציפיים. ퟀ�-ퟀ�” עשוי לퟀ�”יות ퟀ�-סרון לퟀ�-ퟀ�’רות עם תퟀ�”ליכי משאퟀ�’י אנוש ייퟀ�-וퟀ�”יים. ퟀ�’ퟀ�”ערכת Papaya Global, ퟀ�’רור שퟀ�”תוכנퟀ�” ퟀ�”ퟀ�-ו מퟀ�’יאퟀ�” לפתרונות ניퟀ�”ול שכר מקיפים וퟀ�-ퟀ�-קים וניퟀ�”ול כוퟀ�- עퟀ�’וퟀ�”ퟀ�”. ממשק ퟀ�”משתמש ퟀ�”יퟀ�”יퟀ�”ותי וퟀ�”אינטퟀ�’רציות ퟀ�”קלות עם ퟀ�”מערכות ퟀ�”קיימות מퟀ�”ווים אותו מתퟀ�-רퟀ�” ퟀ�-ퟀ�-ק ퟀ�’תퟀ�-ום ퟀ�”טכנולוퟀ�’יퟀ�” ퟀ�’משאퟀ�’י אנוש.

%d7%a7%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa %d7%a4%d7%a4%d7%90%d7%99%d7%94
%d7%9b%d7%9e%d7%94 %d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%94 %d7%91%d7%99%d7%98%d7%95%d7%97 %d7%91%d7%a8%d7%99%d7%90%d7%95%d7%aa %d7%93%d7%a8%d7%9a %d7%a4%d7%90%d7%a4%d7%90%d7%99%d7%94 %d7%94%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9e
%d7%90%d7%99%d7%9a %d7%9c%d7%90%d7%a9%d7%a8 %d7%9b%d7%a8%d7%98%d7%99%d7%a1%d7%99 %d7%96%d7%9e%d7%9f %d7%91%d7%a4%d7%a4%d7%90%d7%99%d7%94 %d7%94%d7%92%d7%9c%d7%95%d7%91%d7%9c%d7%99%d7%aa %d7%94%d7%92
%d7%9b%d7%99%d7%a6%d7%93 %d7%9c%d7%91%d7%93%d7%95%d7%a7 %d7%90%d7%aa %d7%aa%d7%9c%d7%95%d7%a9 %d7%94%d7%aa%d7%a9%d7%9c%d7%95%d7%9d %d7%a9%d7%9c%d7%9a %d7%91%d7%a4%d7%a4%d7%90%d7%99%d7%94 %d7%94%d7%a2
%d7%9b%d7%99%d7%a6%d7%93 %d7%9c%d7%94%d7%a2%d7%9c%d7%95%d7%aa %d7%98%d7%95%d7%a4%d7%a1 %d7%94%d7%a4%d7%a7%d7%93%d7%94 %d7%99%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%94 papaya global flex
%d7%90%d7%99%d7%99 %d7%a4%d7%a4%d7%90%d7%99%d7%94 %d7%92%d7%9c%d7%95%d7%91%d7%9c %d7%a4%d7%95%d7%a7%d7%9c%d7%a0%d7%93
%d7%aa%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa %d7%94%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%94 papaya global hr
%d7%9e%d7%a9%d7%9b%d7%95%d7%a8%d7%aa %d7%94%d7%a4%d7%a4%d7%90%d7%99%d7%94 %d7%94%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%aa %d7%91%d7%a0%d7%92%d7%9c%d7%95%d7%a8
%d7%a4%d7%a4%d7%90%d7%99%d7%94 %d7%94%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%aa %d7%90%d7%a8%d7%a6%d7%95%d7%aa %d7%94%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%aa
%d7%9e%d7%94 %d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%aa %d7%a9%d7%9c comp comp %d7%a2%d7%9c %d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%9b%d7%95%d7%a8%d7%aa papaya global flex
papaya usa
%d7%9e%d7%94%d7%95 %d7%9e%d7%96%d7%94%d7%94 %d7%94%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%94 %d7%94%d7%92%d7%9c%d7%95%d7%91%d7%9c%d7%99%d7%aa %d7%a9%d7%9c%d7%99 %d7%9c%d7%a4%d7%a4%d7%90%d7%99%d7%94
papaya chase
%d7%9e%d7%94 %d7%96%d7%94 %d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa%d7%99 esr %d7%92%d7%9c%d7%95%d7%91%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%9d %d7%a9%d7%9c %d7%a4%d7%a4%d7%90%d7%99%d7%94
%d7%94%d7%90%d7%9d %d7%a4%d7%a4%d7%90%d7%99%d7%94 %d7%94%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%aa %d7%a0%d7%a4%d7%a8%d7%a6%d7%94 %d7%90%d7%99 %d7%a4%d7%a2%d7%9d
papaya global payroll adp
%d7%9e%d7%93%d7%95%d7%a2 %d7%a4%d7%a4%d7%90%d7%99%d7%94 %d7%92%d7%9c%d7%95%d7%91%d7%9c %d7%9c%d7%90 %d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91 %d7%a9%d7%a2%d7%95%d7%aa %d7%a0%d7%95%d7%a1%d7%a4%d7%95%d7%aa %d7%91%d7%96
%d7%9b%d7%aa%d7%95%d7%91%d7%aa %d7%9e%d7%95%d7%92%d7%91%d7%9c%d7%aa %d7%a9%d7%9c papaya global hk
%d7%90%d7%99%d7%9a %d7%9c%d7%91%d7%a7%d7%a9 pto %d7%91%d7%a4%d7%a4%d7%90%d7%99%d7%94 %d7%92%d7%9c%d7%95%d7%91%d7%9c%d7%99%d7%aa %d7%a4%d7%9c%d7%a7%d7%a1
www papaya
%d7%9e%d7%94%d7%95 %d7%aa%d7%a9%d7%9c%d7%95%d7%9d hrs %d7%92%d7%9c%d7%95%d7%91%d7%9c%d7%99 %d7%a4%d7%a4%d7%90%d7%99%d7%94
%d7%9e%d7%94%d7%99 %d7%97%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%aa %d7%90%d7%99%d7%91 %d7%92%d7%9c%d7%95%d7%91%d7%9c%d7%99%d7%aa %d7%a9%d7%9c %d7%a4%d7%a4%d7%90%d7%99%d7%94
%d7%94%d7%95%d7%93%d7%a2%d7%94 %d7%9c%d7%a2%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa %d7%92%d7%9c%d7%95%d7%91%d7%9c%d7%99%d7%aa %d7%a9%d7%9c %d7%a4%d7%a4%d7%90%d7%99%d7%94
%d7%91%d7%90%d7%99%d7%9c%d7%95 %d7%97%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%aa %d7%9e%d7%a9%d7%aa%d7%9e%d7%a9%d7%95%d7%aa %d7%91 papaya global flex
papaya global payroll tax rates
papaya global payroll education
%d7%90%d7%99%d7%9a %d7%90%d7%a0%d7%99 %d7%a8%d7%95%d7%a9%d7%9d %d7%90%d7%aa %d7%94%d7%a9%d7%9b%d7%a8 %d7%94%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9e%d7%99 %d7%a9%d7%9c %d7%a4%d7%a4%d7%90%d7%99%d7%94 %d7%91 quickbooks
papaya %d7%aa%d7%9e%d7%99%d7%9b%d7%94 %d7%9e%d7%99%d7%99%d7%a2%d7%a6%d7%aa %d7%95%d7%aa%d7%a4%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%aa %d7%92%d7%9c%d7%95%d7%91%d7%9c%d7%99%d7%aa %d7%91%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95
%d7%9b%d7%9e%d7%94 %d7%9e%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%9d %d7%99%d7%a9 %d7%9c%d7%a4%d7%a4%d7%90%d7%99%d7%94 %d7%94%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%aa
%d7%a4%d7%a4%d7%90%d7%99%d7%94 %d7%92%d7%9c%d7%95%d7%91%d7%9c %d7%95%d7%a0%d7%a6%d7%95%d7%90%d7%9c%d7%94
%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%aa hr %d7%9e%d7%95%d7%91%d7%99%d7%9c%d7%94 %d7%9c%d7%aa%d7%90%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%aa %d7%95%d7%97%d7%99%d7%a1%d7%9b%d7%95%d7%9f %d7%a2%d7%9c %d7%99%d7%93%d7%99 papaya glob
%d7%9e%d7%97%d7%91%d7%a8 %d7%a2%d7%a0%d7%9f papaya global hcm
%d7%9b%d7%99%d7%a6%d7%93 %d7%9c%d7%94%d7%aa%d7%97%d7%91%d7%a8 %d7%9c papaya global flex
%d7%94%d7%95%d7%90 %d7%93%d7%95 %d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a2%d7%99 %d7%a4%d7%a4%d7%90%d7%99%d7%94 %d7%92%d7%9c%d7%95%d7%91%d7%9c%d7%99
%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%aa papaya global hr %d7%9c%d7%99%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa
papaya global payroll administrator canonical
papaya global payroll peoplesoft interview questions
%d7%9b%d7%9e%d7%94 %d7%92%d7%95%d7%91%d7%94 %d7%94%d7%a4%d7%a4%d7%90%d7%99%d7%94 %d7%94%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%aa %d7%a2%d7%91%d7%95%d7%a8 %d7%94%d7%a4%d7%a7%d7%93%d7%94 %d7%99%d7%a9%d7%99
%d7%90%d7%99%d7%9a %d7%90%d7%a0%d7%99 %d7%9e%d7%a9%d7%a0%d7%94 %d7%90%d7%aa %d7%a4%d7%a8%d7%98%d7%99 %d7%94%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%94 %d7%a2%d7%9c papaya global flex
%d7%94%d7%95%d7%90 %d7%a4%d7%a4%d7%90%d7%99%d7%94 %d7%92%d7%9c%d7%95%d7%91%d7%9c%d7%99%d7%aa %d7%9c%d7%9e%d7%98%d7%94
%d7%94%d7%90%d7%9d papaya global %d7%99%d7%a9%d7%9c%d7%97 %d7%a0%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%99%d7%99%d7%9d %d7%9e%d7%a7%d7%93%d7%99%d7%9e%d7%99%d7%9d %d7%9c%d7%a1%d7%a4%d7%a7
%d7%90%d7%99%d7%9a %d7%90%d7%a0%d7%99 %d7%9e%d7%a9%d7%a0%d7%94 %d7%90%d7%aa %d7%94%d7%a1%d7%99%d7%a1%d7%9e%d7%94 %d7%91 papaya global flex
%d7%90%d7%99%d7%96%d7%94 %d7%a1%d7%95%d7%92 %d7%a9%d7%9c %d7%91%d7%99%d7%98%d7%95%d7%97 %d7%91%d7%a8%d7%99%d7%90%d7%95%d7%aa %d7%9e%d7%a6%d7%99%d7%a2 %d7%a4%d7%a4%d7%90%d7%99%d7%94 %d7%92%d7%9c%d7%95
papaya %d7%aa%d7%9e%d7%99%d7%9b%d7%94 %d7%9e%d7%99%d7%99%d7%a2%d7%a6%d7%aa %d7%95%d7%aa%d7%a4%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%aa %d7%92%d7%9c%d7%95%d7%91%d7%9c%d7%99%d7%aa %d7%91%d7%aa%d7%a9%d7%9c%d7%95
%d7%94%d7%90%d7%9d %d7%90%d7%aa%d7%94 %d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9c %d7%9c%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%9a %d7%90%d7%aa %d7%92%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9f %d7%94%d7%96%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%9d %d7%a9%d7%9c%d7%9a
papaya papaya global payroll reviews
%d7%9b%d7%99%d7%a6%d7%93 %d7%9c%d7%99%d7%99%d7%a6%d7%90 %d7%93%d7%95%d7%97%d7%95%d7%aa %d7%a4%d7%a4%d7%90%d7%99%d7%94 %d7%92%d7%9c%d7%95%d7%91%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%9d %d7%9c exel
papaya %d7%aa%d7%a9%d7%9c%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%9d %d7%92%d7%9c%d7%95%d7%91%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%9d %d7%9b%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa
%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%aa %d7%a9%d7%95%d7%95%d7%99 %d7%94%d7%a4%d7%a4%d7%90%d7%99%d7%94 %d7%94%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%aa
%d7%94%d7%95%d7%90 surepayroll %d7%91%d7%91%d7%a2%d7%9c%d7%95%d7%aa papaya global
%d7%94%d7%90%d7%9d papaya global %d7%a2%d7%95%d7%a9%d7%94 %d7%91%d7%93%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%aa %d7%a8%d7%a7%d7%a2
adp %d7%9c%d7%a2%d7%95%d7%9e%d7%aa papaya global
%d7%a4%d7%a4%d7%90%d7%99%d7%94 %d7%92%d7%9c%d7%95%d7%91%d7%9c %d7%90%d7%a0%d7%93%d7%95%d7%a8%d7%94
%d7%9b%d7%99%d7%a6%d7%93 %d7%9c%d7%94%d7%96%d7%99%d7%9f %d7%90%d7%aa %d7%94%d7%a9%d7%9b%d7%a8 %d7%94%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9e%d7%99 %d7%a9%d7%9c %d7%a4%d7%a4%d7%90%d7%99%d7%94 %d7%91 quickbooks
%d7%94%d7%a4%d7%a4%d7%90%d7%99%d7%94 %d7%94%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%aa %d7%91%d7%94%d7%95%d7%93%d7%95
papaya global payroll manager
%d7%a4%d7%a4%d7%90%d7%99%d7%94 %d7%92%d7%9c%d7%95%d7%91%d7%9c
%d7%a4%d7%a4%d7%90%d7%99%d7%94 %d7%a0%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%97 %d7%9b%d7%95%d7%97 %d7%90%d7%93%d7%9d %d7%92%d7%9c%d7%95%d7%91%d7%9c%d7%99
papaya employee of record
%d7%94%d7%90%d7%9d fsa cover doula papaya global
%d7%9b%d7%99%d7%a6%d7%93 %d7%9c%d7%94%d7%95%d7%a6%d7%99%d7%90 %d7%a6%d7%a7 %d7%a9%d7%94%d7%95%d7%97%d7%9e%d7%a6%d7%94 %d7%91%d7%a4%d7%a4%d7%90%d7%99%d7%94 %d7%92%d7%9c%d7%95%d7%91%d7%9c flex
papaya global head salary hsbc
papaya global payroll calendar
%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93 %d7%a4%d7%90%d7%a4%d7%90%d7%99%d7%94 %d7%94%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9e%d7%99 %d7%91%d7%9c%d7%95%d7%a0%d7%93%d7%95%d7%9f
%d7%aa%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa %d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%aa papaya global hr %d7%9c%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%9d %d7%91%d7%aa%d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%91 %d7%a0%d7%9e%d7%95%d7%9a
%d7%94%d7%90%d7%9d %d7%9c%d7%a4%d7%a4%d7%90%d7%99%d7%94 %d7%94%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%aa %d7%99%d7%a9 %d7%a0%d7%a6%d7%99%d7%92%d7%99%d7%9d %d7%91%d7%9b%d7%9c %d7%a8%d7%97%d7%91%d7%99 %d7%90
%d7%94%d7%90%d7%9d %d7%9c adp %d7%99%d7%a9 %d7%9e%d7%99%d7%93%d7%a2 %d7%92%d7%9c%d7%95%d7%91%d7%9c%d7%99 %d7%a9%d7%9c %d7%a4%d7%a4%d7%90%d7%99%d7%94
%d7%9b%d7%99%d7%a6%d7%93 %d7%9c%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%a8 %d7%97%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%9f %d7%a4%d7%9c%d7%a7%d7%a1 %d7%92%d7%9c%d7%95%d7%91%d7%9c%d7%99 %d7%a9%d7%9c %d7%a4%d7%a4%d7%90%d7%99%d7%94
%d7%9e%d7%94%d7%95 %d7%9e%d7%a1%d7%a4%d7%a8 %d7%94%d7%98%d7%9c%d7%a4%d7%95%d7%9f %d7%a9%d7%9c %d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa %d7%9c%d7%a7%d7%95%d7%97%d7%95%d7%aa %d7%92%d7%9c%d7%95%d7%91%d7%9c%d7%99
%d7%90%d7%99%d7%a4%d7%94 %d7%a4%d7%a0%d7%a7%d7%a1 %d7%94%d7%a9%d7%9b%d7%a8 %d7%91%d7%a4%d7%a4%d7%90%d7%99%d7%94 %d7%92%d7%9c%d7%95%d7%91%d7%9c
%d7%91%d7%97%d7%a8 %d7%91%d7%a4%d7%a4%d7%90%d7%99%d7%94 %d7%94%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%aa

אף על פי שퟀ�”שוואת ퟀ�”מퟀ�-ירים וퟀ�”אפשרויות לퟀ�”תאמퟀ�” אישית עם ퟀ�”מתퟀ�-רים, פפאיퟀ�” ퟀ�’לוퟀ�’לי לאו ퟀ�”ווקא ퟀ�”ퟀ�’ퟀ�-ירퟀ�” ퟀ�”כי כלכלית עퟀ�’ור עסקים קטנים יותר או אלퟀ�” עם צרכים מסוימים. ퟀ�”ퟀ�-וퟀ�-ק שלퟀ�” מתמקퟀ�” ퟀ�’ניퟀ�”ול תועퟀ�’ות עוퟀ�’ퟀ�”ים ושכר ퟀ�’מספר מퟀ�”ינות, מퟀ�” שퟀ�”ופך אותퟀ�” למתאימퟀ�” ퟀ�’מיוퟀ�-ퟀ�” לארퟀ�’ונים עם כוퟀ�- עퟀ�’וퟀ�”ퟀ�” ퟀ�’לוퟀ�’לי. ퟀ�’ퟀ�”ערכת פונקציונליות כוללת ותמיכퟀ�”, פפאיퟀ�” ퟀ�’לוퟀ�’לי מתퟀ�’לטת ퟀ�’תוퟀ�’נות ퟀ�’ퟀ�-מן אמת וퟀ�’יכולות תאימות לퟀ�”תאמퟀ�” לתקנות ퟀ�’לוퟀ�’ליות, אך ייתכן שתקרא למכם ללמוퟀ�” קצת עוퟀ�” כퟀ�”י לퟀ�”שתמש ퟀ�’ퟀ�” ퟀ�’אופן מיטퟀ�’י.

פפאיퟀ�” ퟀ�’לוퟀ�’לי: ퟀ�”מסקנퟀ�”
פותרת עצמퟀ�” מתוך תוכנות ퟀ�”ומים ퟀ�’עיקר ퟀ�”רך טיפול מצויין ퟀ�’שירותי שכר ퟀ�’ינלאומיים וퟀ�”יퟀ�”יퟀ�”ות לתקנות ퟀ�’לוퟀ�’ליות. ퟀ�”יתרון שלퟀ�” ퟀ�”וא ퟀ�”יכולת לנퟀ�”ל יתרות עוퟀ�’ퟀ�”ים ומשכורת ퟀ�’מퟀ�”ינות שונות, משퟀ�”ו שלא כל כלי ניퟀ�”ול כוퟀ�- עퟀ�’וퟀ�”ퟀ�” מציע.

נראퟀ�” ퟀ�’מיוퟀ�-ퟀ�” איך ퟀ�”ממשק ퟀ�”נוퟀ�- שלퟀ�” פשוט ניווט ומשפר את ퟀ�-וויית ퟀ�”משתמש, עוퟀ�-ר לퟀ�”פוך משימות מורכퟀ�’ות לניퟀ�”וליות יותר. ניתן לퟀ�”עריך את אנליטיקת ퟀ�-מן אמת של ퟀ�”תוכנퟀ�” ואת יכולות ퟀ�”ퟀ�”יווퟀ�- ퟀ�”מפורטות כי ퟀ�”ן מועילות ퟀ�’מיוퟀ�-ퟀ�” ונותנות למשתמשים תוퟀ�’נות ퟀ�-כמות יותר לקퟀ�’לת ퟀ�”ퟀ�-לטות טוퟀ�’ות יותר.

ניסיון ퟀ�”ퟀ�”שתלטות על ퟀ�-ퟀ�’רת פפאיퟀ�” ퟀ�’לוퟀ�’ל | פרסום ראשון

 

וכאן מסתיימת ퟀ�”מעퟀ�’ר לעퟀ�’רית של ퟀ�”טקסט:

ퟀ�”וראות וퟀ�”וퟀ�”עות על סퟀ�”ר ퟀ�”יום של ퟀ�”כנס, ퟀ�’תוספת ퟀ�”צퟀ�’ퟀ�” של שירותי PEO ퟀ�”ퟀ�’ינלאומיים של פפאיퟀ�” ퟀ�’לוퟀ�’ל. אני כאן כퟀ�”י לעퟀ�-ור אם יש לך שאלות נוספות או תרצퟀ�” לퟀ�”עמיק ퟀ�’נושאים מסוימים.

 

ퟀ�”נퟀ�” ퟀ�”טקסט מתורퟀ�’ם לעퟀ�’רית:

מퟀ�” ퟀ�”מורכퟀ�’ות שퟀ�’ין ퟀ�” PEOs ퟀ�”תקניים שퟀ�’יקרנו. ퟀ�’ם אנퟀ�-נו ퟀ�”תרשמנו מퟀ�”פלטפורמퟀ�” ퟀ�”מעוצퟀ�’ת של Papaya, שמסייעת למעסיקים לנퟀ�”ל מקומות מרוퟀ�’ים ועוퟀ�’ퟀ�”ים מלוퟀ�- אퟀ�-ퟀ�” מרכퟀ�-י.

אퟀ�”ퟀ�’נו שퟀ�’נוסף לퟀ�’ישퟀ�” לퟀ�’סיס ퟀ�”יퟀ�”ע ퟀ�”מקוון ퟀ�”רퟀ�-ퟀ�’ של Papaya, אפשר ליצור קשר עם מומퟀ�-ים מקומיים ퟀ�’מספר מퟀ�”ינות שונות לעퟀ�-רퟀ�” נוספת ퟀ�’ퟀ�’יוס, טיפול ퟀ�’תퟀ�”ליך ퟀ�”ퟀ�”שמퟀ�” וניퟀ�”ול ퟀ�”עוퟀ�’ퟀ�”ים ퟀ�”ퟀ�’לוퟀ�’ליים שלך ퟀ�’אופן ퟀ�-וקי. על רקע ퟀ�-ퟀ�” ועוퟀ�”, Papaya ퟀ�”יא ퟀ�’ퟀ�-ירתנו כפורץ ퟀ�”ퟀ�”רך לשירותי PEO לשירותים ퟀ�’ינלאומיים.

כאשר ퟀ�’ퟀ�”קנו את ퟀ�”פלטפורמퟀ�” של Papaya, אퟀ�”ퟀ�’נו את ퟀ�”עיצוퟀ�’ ퟀ�”ישיר שלퟀ�”. כל עוퟀ�’ퟀ�” (ללא קשר לסוퟀ�’) יכול לퟀ�’שת לפורטל עוퟀ�’ퟀ�” פרטי שמציퟀ�’ ퟀ�’צורퟀ�” ퟀ�’ולטת משימות או רשימות משימות. ퟀ�’נוסף, אנו מעריכים ש-Papaya Global מציעퟀ�” אפליקציות נייퟀ�”ות ל-Android ו- iOS (Papaya Personal), שמשפרות את יכולות ퟀ�”שירות ퟀ�”עצמי של ퟀ�”פלטפורמퟀ�”. ퟀ�”עוퟀ�’ퟀ�”ים יכולים לצפות ퟀ�’קퟀ�’צים, ퟀ�’תשלומים, ퟀ�’ퟀ�”וퟀ�-ות ퟀ�-ופש ועוퟀ�”. Papaya Personal כוללת ퟀ�’ם כלי לשימור ퟀ�-מן מוퟀ�’נퟀ�”.

ퟀ�’צퟀ�” ퟀ�”ניퟀ�”ול, מצאנו שퟀ�”פלטפורמퟀ�” של Papaya נוퟀ�-ퟀ�” ואퟀ�”ퟀ�’נו את ퟀ�”עוퟀ�’ퟀ�”ות שퟀ�”יא מסퟀ�”רת את ퟀ�”תשלומים וퟀ�”מיퟀ�”ע על ퟀ�”עוퟀ�’ퟀ�”ים ממקומות וממퟀ�”ינות שונות למקום אퟀ�-ퟀ�”. פורטל מיퟀ�”ע מרכퟀ�-י ퟀ�-ퟀ�” מסייע למעסיקים לשפר את ניퟀ�”ול ퟀ�”שכר וퟀ�”תשלומים ퟀ�’מספר מퟀ�”ינות.

מתퟀ�-ילים ퟀ�”יום, מퟀ�” שאנퟀ�-נו רוצים לעשות ퟀ�”וא לטퟀ�’ול לעולם של תשלומי כוퟀ�- עퟀ�’וퟀ�”ퟀ�” ퟀ�’לוퟀ�’ליים ואנퟀ�-נו מתퟀ�-ילים ퟀ�’שאלת

 

ퟀ�”נퟀ�” ퟀ�”תרퟀ�’ום לעퟀ�’רית:

וퟀ�”פרק ퟀ�”ퟀ�’א יתퟀ�-יל עם ퟀ�’יקורת עמוקퟀ�” על . אני אשתף ퟀ�’ניתוퟀ�- וퟀ�”ערכתי מퟀ�”ניסיון ퟀ�”מעשי שלי עם . קוퟀ�”ם כל, אם אתퟀ�” פותퟀ�- ퟀ�-יפוש לפלטפורמות משאퟀ�’י אנוש, ퟀ�”תퟀ�’ונן ퟀ�’ퟀ�’ퟀ�-ירות ퟀ�”טוퟀ�’ות ퟀ�’יותר שלי לתוכנퟀ�” לשכר.

כퟀ�’ר יퟀ�”עת כי ퟀ�”יא אퟀ�-ת מퟀ�”מוצרים ퟀ�”פופולריים ퟀ�’יותר ퟀ�’תퟀ�-ום משאퟀ�’י ퟀ�”אנוש, אך עליך לퟀ�”ퟀ�’ין טוퟀ�’ יותר מퟀ�” מוצלퟀ�- ומퟀ�” לא כל כך ퟀ�’מוצר ퟀ�-ퟀ�”. ퟀ�’יקורת עמוקퟀ�” ퟀ�-ו תퟀ�”ריך אותך ퟀ�”רך ퟀ�”יתרונות וퟀ�”ퟀ�-סרונות, ퟀ�”תכונות וퟀ�”יכולות שלퟀ�”, כퟀ�”י לעퟀ�-ור לך לퟀ�”ퟀ�’ין את יכולותיퟀ�” וퟀ�”תאמתו לצרכים שלך.

 

אני אשתף כאן את ퟀ�”תוכן ퟀ�”נוסף ퟀ�’עퟀ�’רית:

**ퟀ�’לוퟀ�’ל: ퟀ�-קירת ퟀ�”תקנות ותכונות**

ퟀ�”מאמר ퟀ�”ퟀ�-ퟀ�” יퟀ�’ퟀ�-ן את ퟀ�”תקנות וퟀ�”תכונות ퟀ�”עיקריות של ퟀ�’לוퟀ�’ל. נציퟀ�’ סקירퟀ�” של יתרונותיퟀ�” וퟀ�-סרונותיퟀ�”, ונퟀ�’ퟀ�-ן איך ퟀ�”יא עומퟀ�”ת ퟀ�’ퟀ�”שוואퟀ�” למתퟀ�-רים ומퟀ�” ייퟀ�-וퟀ�”י ퟀ�’ퟀ�”. ퟀ�”מאמר יסייע לך לקퟀ�’ל ퟀ�”ퟀ�-לטퟀ�” מושכלת אם ퟀ�’לוퟀ�’ל ퟀ�”יא ퟀ�”פתרון ퟀ�”מתאים לך.

**ퟀ�”תקנות של ퟀ�’לוퟀ�’ל**

ퟀ�’לוퟀ�’ל נퟀ�-שퟀ�’ת לאퟀ�-ת מퟀ�”פלטפורמות ퟀ�”מוퟀ�’ילות ퟀ�’תퟀ�-ום משאퟀ�’י ퟀ�”אנוש. ퟀ�”תקנות שלퟀ�” כוללות אפשרויות לניퟀ�”ול שכר ퟀ�’אופן מרퟀ�-ퟀ�’י ומקצועי, תכונות לפריסת רשת שכר ולퟀ�”תאמퟀ�” אישית, וכן יכולת לퟀ�”תמוퟀ�”ퟀ�” עם אתퟀ�’רים שונים ퟀ�’ניퟀ�”ול ퟀ�”עוퟀ�’ퟀ�”ים ퟀ�’רퟀ�-ퟀ�’י ퟀ�”עולם. ퟀ�’לוퟀ�’ל מספקת פתרונות יעילים לניퟀ�”ול ퟀ�”רווퟀ�-ퟀ�” של עוퟀ�’ퟀ�”ים ולשיפור ퟀ�”יכולת ퟀ�”תퟀ�-רותית של ퟀ�”עסק.

**ퟀ�-סרונות של ퟀ�’לוퟀ�’ל**

למרות ퟀ�”יתרונות של ퟀ�’לוퟀ�’ל, ישנם ퟀ�-סרונות שצריך לퟀ�”תמוퟀ�”ퟀ�” איתם. אퟀ�-ퟀ�” מퟀ�”ם ퟀ�”וא ퟀ�”עלות ퟀ�”ퟀ�’ퟀ�’וퟀ�”ퟀ�” של ퟀ�”שירות, שעשויퟀ�” לퟀ�”יות לא נퟀ�’ישퟀ�” לעסקים קטנים או לאלퟀ�” שצריכים פתרונות פퟀ�-ות מותאמים אישית. ퟀ�-שיퟀ�’ותퟀ�” של ퟀ�’לוퟀ�’ל מתמקퟀ�”ת ퟀ�’ניퟀ�”ול ퟀ�’יצועים וퟀ�”תאמퟀ�” אישית, ולכן ퟀ�”יא לא תמיퟀ�” ퟀ�”פתרון ퟀ�”משתלם ퟀ�’יותר עퟀ�’ור עסקים קטנים או לצרכים מסוימים.

**מퟀ�’ט על ퟀ�”ퟀ�’ורסퟀ�”** papaya employer of record meaning

ퟀ�’סיכום, ퟀ�’לוퟀ�’ל ퟀ�”יא פלטפורמퟀ�” מוퟀ�’ילퟀ�” ퟀ�’תퟀ�-ום משאퟀ�’י ퟀ�”אנוש. ퟀ�”יא מציעퟀ�” פתרונות מתקퟀ�”מים לניퟀ�”ול שכר ועוퟀ�’ퟀ�”ים ퟀ�’רퟀ�-ퟀ�’י ퟀ�”עולם, ונퟀ�-שퟀ�’ת לכלי יעיל לשיפור ퟀ�”יציퟀ�’ות וퟀ�”יכולת ퟀ�”תퟀ�-רותית של ퟀ�”עסק. ퟀ�’ퟀ�-ירퟀ�” ퟀ�’ퟀ�’לוퟀ�’ל עשויퟀ�” לퟀ�”יות צעퟀ�” ퟀ�-כם לעסקים שמퟀ�-פשים פתרונות ퟀ�-ퟀ�”שניים לניퟀ�”ול ퟀ�”משאퟀ�’י ퟀ�”אנוש שלퟀ�”ם.